Selvbetjening Fejlmelding
Forsikring - Skader

Skade på ejendom / løsøregenstande

Når der sker skade på en genstand, er genstandens ejer som udgangspunkt berettiget til at blive erstattet for det tab, den pågældende har lidt.
Har du en skade, som du mener kan henføres til Vordingborg Forsyning, skal du først anmelde den evt. skade til din egen forsikring (indbo-, løsøre-, landbrugs- og/eller bygningsforsikring), idet en tingskadeforsikring dækker forud for en ansvarsforsikring.
Dækning hos eget forsikringsselskab
Dit eget forsikringsselskab besigtiger, opgør og udbetaler erstatning for skaden efter den dækning som er etableret, og de gældende forsikringsbetingelser.
Dit forsikringsselskab vil eventuelt efterfølgende rette kravet mod Vordingborg Forsynings  forsikringsselskab.
Til orientering har Vordingborg Forsyning etableret følgende forsikringer:
  • Miljøansvar - Gjensidige - police nr. 3023865
  • Erhvervs- og produktansvar, herunder pludselig forurening:  Gjensidige, police nr. 3023386
  • Entreprise/montage: Gjensidige - police nr. 3467511
Læs mere om forsikring og skadeanmeldelser her Notat til kunder rev okt 2018.pdf