Selvbetjening Fejlmelding
Takster spildevand

Takster spildevand


Hvert år godkender bestyrelsen nye takster for spildevand og de andre forsyningsområder. 


Betalingsvedtægten for Spildevand gælder for alle ejendomme i Vordingborg Kommune, der er eller bliver tilsluttet Vordingborg Spildevand A/S' spildevandsanlæg eller på anden måde er eller bliver tilknyttet selskabet.


Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning. Du kan se i betalingsvedtægten hvordan der afregnes for tømning af bundfældningstanke.


Vær opmærksom på at taksten for afledning af spildevand, både den variable og den fast afgift, vil stige løbende de kommende år som følge af gennemførelse af de i Vordingborg Kommunes Spildevandsplan planlagte projekter. 


Øgede udgifter til strøm og brændstof, vil også få indflydelse på taksterne.

penge[1]_0