Takster spildevand

Klik her for takster


Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme i Vordingborg Kommune, der er eller bliver tilsluttet Vordingborg Spildevand A/S' spildevandsanlæg eller på anden måde er eller bliver tilknyttet selskabet.


Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning. Du kan se her, hvordan der afregnes for tømning af bundfældningstanke.

penge[1]_0