Selvbetjening Fejlmelding
Spildevand

VORDINGBORG SPILDEVAND A/S

Selskabet driver og ejer ialt 10 renseanlæg - 5 på Sjælland, 5 på Møn og Bogø. Dertil kommer en række bundfældningstanke, hvoraf nogle indgår som en del af ledningsnettet for at forbedre funktionen af dette (primært i Råbylille og ud langs Ore).


Over 500 pumpestationer sørger for at transportere spildevand og regnvand frem til vores renseanlæg og udløbsbygværker via 547 km spildevandledninger (kun spildevand), 118 km fællesledninger (regn- og spildevand i samme ledning) og 158 km regnvandsledninger (kun regnvand), ialt 823 km ledninger. Undervejs passerer regn- og spildevandet ialt 80 regn- ellers forsinkelsesbassiner.


Selskabet modtager og behandler spildevand fra ca. 22.300 hustande, hvoraf de 4.475 er på tømningsordningen. Dertil kommer forskellige firmaer mm. 


Læs mere om vores renseanlæg, tømningsordningen, spildevandsplaner osv. i menuen til venstre.