Selvbetjening Fejlmelding
Delvis fritagelse
for vandafledningsbidrag

Delvis fritagelse for vandafledningsbidrag

Nogle virksomheder/erhvervsejendomme kan under visse betingelser, blive delvist fritaget for at betale vandafledningsbidrag:
  • Vandet, der ønskes fritaget for vandafledningsbidrag, skal registreres via en af Vordingborg Forsyning opsat og ejet bimåler.
  • Der skal være tale om vand, der indgår i produktionen og dermed ikke ledes til vores kloaksystem.
  • Den pågældende produktion SKALvære virksomhedens/ansøgers hovederhverv.
  • Virksomheden skal være registreret med et CVR.nr.
  • Ordningen gælder IKKE for private, heller ikke for ikke-erhvervsmæssige dyrebrug.


Skema til ansøgning om opsætning af bimåler: Skema til opsætning af ny bimåler.pdf


Baggrunden for ovenstående regler er fastsat i Betalingslovens §2a, stk. 5 (Lovbekendtgørelse nr. 1755 3 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv) 

Stk. 5: For erhvervsejendomme fastsættes vandafledningsbidraget efter vandforbruget fratrukket den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog § 7 b, stk. 1 (vedr. kontraktligt medlemskab.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 12414 af d. 1. januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg, kan der bl.a. under afsnit 4.2.2.3 læses mere om under hvilke forudsætninger, der kan forventes delvis fritagelse for vandafledningsbidraget.


Vandmåler