Selvbetjening Fejlmelding

         Fjernvarme ledninger1r                                           

Fakta, spørgsmål, svar mm. 

A. Tilbudsprisen på 10.000 kr inkl. moms (for 1 alm. bolig) omfatter:

OBS - tilbuddet er ikke længere gældende (tilmeldingsfristen er passeret) 

1 stk. Termix unit, væg eller gulvmodel, incl. kabinet og klimastyring - eller en unit med gennemstrømsveksler (dvs uden varmtvandsbeholder).
- Stikledning fra vejen og ind til ejendommen.
- Installation, som omfatter flg.:


o   1 stk. 80 eller 105 l varmvandsbeholder incl. styring og tilslutning (ikke nødvendigt ved gennemstrømsveklser)
o   Tilslutning til eksisterende varmeinstallation max 6 m rør
o   Tilslutning til hovedventiler, fjernvarme max 10 m rør
o   Tilslutning til eksisterende vandinstallation max 6 m rør
o   El-arbejde til fjernvarmeinstallationen
o   Inkl. opstart og indregulering
o   Nedtagning og bortkørsel af gamle kedel, varmvandsbeholder og rør
o   Nedtagning af evt. aftræk fra gaskedel gennem væg/loft, dog ikke udbedring af huller mm.
o   Afbrydelse af forbindelse til evt. olietank. Ejer sørger selv for afpropning og evt. sløjfning samt afmelding til kommunen.
o   Obs - man skal selv sørge for afkobling af gas.  Har man en gammel  aftale med Dansk Naturgas, er der som udgangspunkt           allerede betalt for afkoblingen, idet der i de gamle aftaler var indbygget en 15 årig afdragsordning på frakobling. 
 o  Husk at der nu kan søges om statstilskud til afkoblingen. 


Installation omfatter ikke murer, tømrer og anden bygningsarbejde, herunder retablering af fliser mm.
Tilbuddet omfatter ikke installation af et vandbåret system ved konvertering fra el-varme til fjernvarme
Vi tilbyder fortsat en økonomisk løsning, hvor installationen finansieres via en afdragsordning over op til 3 år og med en rente på pt. 8 %.


B. Når Vordingborg Fjernvarme står for udførelsen:

 • Vi anvender  flere typer Termix-units: 
            a) væghængt + varmvandsbeholder 
            b) gulvmodel med indbygget varmvandebeholder , 
            c) Indbygningsmodel med varmvandsbeholder til 60 cm  højskab.
                   d) Gennemstrømningsveksler 
 • Forventet levetid på unit er ca. 20 år.

 • Forventet levetid på fjernvarmeledning er +50 år
 • Vi sørger for opsætning af indføringsskab og  gennemboring af mur samt den indvendige installation.
 • Er der kælder, føres stikket ind igennem kældervæggen.
 • Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er. 
 • Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset, at der kan blive opkrævet ekstra.
 • Tilbuddet omfatter desuden max 6 m rør fra unit til vandinstallation og til eksisterende varmeinstallation.
 • Tilbuddet gælder alle private ejendomme, der anvendes til boligformål - også andelsboliger og boliger, der lejes ud.
 • Installation omfatter ikke murer, tømrer og anden bygningsarbejde, herunder retablering af fliser mm.  inde i huset. 
 • Tilbuddet omfatter ikke længere afkobling af gas bl.a. fordi der nu kan søges statstilskud til afkoblingen. Har man en gammel aftale med Dansk Naturgas, er der som udgangspunkt allerede betalt for afkoblingen, idet der i de gamle aftaler var indbygget en 15 årig afdragsordning på frakobling.C. I øvrigt – gælder for alle: 

 • Der er ingen bindingsperiode - og der er ikke tilslutningspligt.
 • Bidrag opkræves først når vi er klar til at lægge stik ind.
 • Der er ingen krav  om - eller behov for service på fjernvarmeinstallationen.
 • Nej - der opkræves ikke ekstrabidrag til finansiering af fjernvarmeprojektet. Og fjernvarmeprisen skrues heller ikke ekstraordinært op. Projektet finansieres delvist via en bedre udnyttelse af vores grundlast (den fjernvarme vi altid producerer) samt fornuftig lånoptagning, der ikke påvirker taksterne nævneværdigt. Desuden kan vi pga. mængden, forhandle os til fornuftige priser på de forskellige units.
 • Indføring af stik til bolig:  Vi placerer et indføringsskab udvendig på grunden. Har ejer valgt selv at stå for installationen, sørger ejer selv for at få ført stikket igennem muren (scenarie c).

 • Mål på indføringsskabet: B = 34 cm, D= 20 cm H = 40
 • Inden placering af stikledning og indføringsskab, aftaler vi besøg på ejendomme med ejer og her aftaler vi placering af stik mm. og type af unit der skal bruge.
 • Vi retablerer selvfølgelig efter opgravning til stik, også hvis der er fast belægning som f.eks. fliser og asfalt, 
 • Vi forventer at en stor del af Ørslev vil kunne have fjernvarme omkring efteråret 2022 (med forbehold for evt. forsinkelser).
 • Hvis man har et elopvarmet hus, må man så vente med at etablere varmeanlægget til senere: Nej - man skal begynde at modtage varme inden for en måned efter at uniten er opsat og fjernvarmestikket til boligen er etableret. Det gælder i øvrigt for alle ejendomme. 
 • Kan man bruge sin solfanger-varmtvandsbeholder sammen med fjernvarmen?  Ja den kan sagtens kobles sammen med fjernvarmen.
               -  Den brede klimaaftale 
               -  Opfølgende aftale ifm Klimaaftalen.
          
Vær opmærksom på at der ikke kan søges om tilskud til varmepumpeløsning i Ørslev iht. til den nye klimaaftale, idet området jo allerede er udlagt  til potentielt fjernvarmeområde. Læs mere om aftalen om udfasning af olie- og gasfyr her.
 • Den første pulje er i øvrigt allerede opbrugt - kun 4 dage efter at den blev frigivet - læs mere her


De 3 scenarier for private boliger: 

a)    Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik, installation samt unit           af Vordingborg Fjernvarme.
b)    Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik, installation samt unit           af Vordingborg Fjernvarme. Betalingen finansieres via en afdragsordning over maks. 3 år med en rente på pt. 8 %.                         Opkrævning af afdrag starter først, når fjernvarmen kan leveres. Ændring af el-opvarmede huse til vandbåret system er ikke         omfattet af tilbud om finansiering via en afdragsordning,
c)    Grundejer sørger selv for unit og installation, herunder gennemboring af mur og afregner selv herfor med sit eget VVS-                 firma,  Vordingborg Fjernvarme sørger for fremføring af stikket og opsætning af indføringsskab. Der opkræves ikke betaling           for indføringsskab eller stik, ej eller for ekstra lange stik.


Husk at sidste frist for tilmelding er forlænget til den 15.04.2021 - med mindre at der er aftalt andet eller oplyst andet i tilbudsbrevet.

Ovenstående gælder for Ørslev-projektet.