Selvbetjening Fejlmelding

          TermixVVX           Termix fjernvarme unit indirekte                               Termix gulv

Fakta, spørgsmål, svar mm. 

A. Når Vordingborg Fjernvarme står for udførelsen (i Nyråd):

 • Vi anvender  flere typer Termix-units: 
            a) væghængt + varmvandsbeholder , 
            b) gulvmodel med indbygget varmvandebeholder , 
            c) Indbygningsmodel med varmvandsbeholder til 60 cm  højskab. 
                   d) Gennemstrømningsveksler.
 • Forventet levetid på unit er ca. 20 år.
 • Forventet levetid på fjernvarmeledning er +50 år
 • Vi sørger for opsætning af indføringsskab og  gennemboring af mur samt den indvendige installation.
 • Er der kælder, føres stikket ind igennem kældervæggen.
 • Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er. 
 • Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset, at der kan blive opkrævet ekstra.
 • Tilbuddet omfatter desuden max 6 m rør fra unit til vandinstallation og til eksisterende varmeinstallation.
 • Tilbuddet gælder alle private ejendomme, der anvendes til boligformål - også andelsboliger og boliger, der lejes ud.
 • Installation omfatter ikke murer, tømrer og anden bygningsarbejde, herunder retablering af fliser mm.  inde i huset. B. I øvrigt – gælder for alle: 

 • Der er ingen bindingsperiode - og der er ikke tilslutningspligt.
 • Bidrag opkræves først når vi er klar til at lægge stik ind.
 • Der er ingen krav  om - eller behov for service på fjernvarmeinstallationen.
 • Nej - der opkræves ikke ekstrabidrag til finansiering af fjernvarmeprojektet. Og fjernvarmeprisen skrues heller ikke ekstraordinært op. Projektet finansieres delvist via en bedre udnyttelse af vores grundlast (den fjernvarme vi altid producerer) samt fornuftig lånoptagning, der ikke påvirker taksterne nævneværdigt. Desuden kan vi pga. mængden, forhandle os til fornuftige priser på de forskellige units.
 • Indføring af stik til bolig:  Vi placerer et indføringsskab udvendig på grunden. Har ejer valgt selv at stå for installationen, sørger ejer selv for at få ført stikket igennem muren (scenarie c).

 • Mål på indføringsskabet: B = 34 cm, D= 20 cm H = 40
 • Inden placering af stikledning og indføringsskab, aftaler vi besøg på ejendomme med ejer og her aftaler vi placering af stik mm. og type af unit der skal bruge.
 • Vi retablerer selvfølgelig efter opgravning til stik, også hvis der er fast belægning som f.eks. fliser og asfalt, 
 • Vi forventer at en stor del af Nyråd vil kunne have fjernvarme omkring efteråret 2026 (med forbehold for evt. forsinkelser).
 • Hvis man har et elopvarmet hus, må man så vente med at etablere varmeanlægget til senere: Nej - man skal begynde at modtage varme inden for en måned efter at uniten er opsat og fjernvarmestikket til boligen er etableret. Det gælder i øvrigt for alle ejendomme. 
 • Kan man bruge sin solfanger-varmtvandsbeholder sammen med fjernvarmen?  Ja den kan sagtens kobles sammen med fjernvarmen.
 • Du er mere end velkommen til at kontakte os via mail kontakt@vordingborgforsyning.dk - eller tlf. 55353700
 • Læs mere om klimaftalen:
               -  Den brede klimaaftale 
               -  Opfølgende aftale ifm Klimaaftalen.
               -  Bliv klogere på Klimaaftalen - Dansk Energi


De 3 scenarier for private boliger: 

a)    Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik, installation samt unit           af Vordingborg Fjernvarme.
b)    Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik, installation samt unit           af Vordingborg Fjernvarme. Betalingen finansieres via en afdragsordning over maks. 3 år med en rente på pt. 8 %.                         Opkrævning af afdrag starter først, når fjernvarmen kan leveres. Ændring af el-opvarmede huse til vandbåret system er ikke         omfattet af tilbud om finansiering via en afdragsordning,
c)    Grundejer sørger selv for unit og installation, herunder gennemboring af mur og afregner selv herfor med sit eget VVS-                 firma,  Vordingborg Fjernvarme sørger for fremføring af stikket og opsætning af indføringsskab. Der opkræves ikke betaling           for indføringsskab eller stik, ej eller for ekstra lange stik.


Ovenstående gælder for Nyråd-projektet.