Halmudbud januar 2020 - ikke længere "aktivt"

OPDATERING DEN 18.01.2020: Der gives tidsfristforlængelse til tirsdag den 21. januar 2020 kl. 16.00 for aflevering af tilbud på halm.

Vordingborg Kraftvarme A/S udbyder igen i år - i fællesskab med SK Forsyning (Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 og Halskov Fjernvarme),  Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og  St. Merløse Varmeværk A/S, levering af halm til den kommende fyringssæson - med start den 01.08.2020. 
Budrunden starter fredag den 3. januar 2020 og tilbud skal afgives senest mandag den 20. januar 2020 kl. 12.00.   Fristen for aflevering af tilbud på halm, er forlænget til tirsdag den 21. januar 2020 kl. 16.00 . 
Tilbud afgives ved at fremsende en e-mail med det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) til Rambøll: halmtilbud@ramboll.dk
Underskrevne tilbudsskema(er) kan også sendes pr. post til Rambøll: Hannemanns Allé 53 , 2300 København S , Mrk. Halm
Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 51 61 69 10 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk,
* * * * * * *
Dokumenter til halmudbud januar 2020:


vofo65_0