Halm - Masnedø1

Fælles halmudbud januar 2023

Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse, Ringsted og Haslev udbyder igen i år deres halmindkøb til anvendelse på Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop39, Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, og Haslev Fjernvarme til sæsonen 2023-2024.


Udbudsperioden løber fra fredag den 6. januar 2023 og til og med tirsdag den 24. januar 2023 kl. 12.00. 


Tilbud afgives skriftligt ved at fremsende en e-mail vedlagt en scannet pdf-fil af det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) til Rambøll: halmtilbud@ramboll.dk


Underskrevne tilbudsskema(er) kan også sendes pr. post til Rambøll, Hannemanns Allé 53 , 2300 København S , Mrk. Halm. 
Obs - vær her opmærksom på evt. forsinkelse af postudbringningen.


Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 5161 0550 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk 


* * * * * * *

Dokumenter til brug for halmudbud januar 2023:

002 - Udbudsbrev januar 2023

009 - Tro og love erklæring halm 2023-2024