Halmladen3

Fælles halmudbud marts 2021

Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse-Korsør (SK-Forsyning), Ringsted og Haslev udbyder igen i år deres halmindkøb til anvendelse på Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop39, Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, og Haslev Fjernvarme til sæsonen 2021-2022.


Udbudsperioden løber fra fredag den 19. marts  2021 og til og med tirsdag den 6. april 2021 kl. 12.00. 

Tilbud afgives skriftligt ved at fremsende en e-mail vedlagt en scannet pdf-fil af det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) til Rambøll: halmtilbud@ramboll.dk


Underskrevne tilbudsskema(er) kan også sendes pr. post til Rambøll, Hannemanns Allé 53 , 2300 København S , Mrk. Halm. Obs - vær her opmærksom på evt. forsinkelse af postudbringningen.


Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 5161 0550 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk,
* * * * * * *
Dokumenter til brug for halmudbud marts 2021:


1100046050-2021-002-Udbudsbrev 2021-FINAL2.pdf

1100046050-2021-003-Principper-FINAL2.pdf

1100046050-2021-004-Udbudsbetingelser-FINAL2.pdf

1100046050-2021-005-Standardvilkår 2021-FINAL2.pdf

1100046050-2021-006-Tilbudsskema 2021-FINAL2.pdf

1100046050-2021-007-Vejledning til tilbudsskema-FINAL2.pdf

1100046050-2021-008-Tro og love erklæring 2021-FINAL2.pdf


Obs. Dokumenterne er revideret den 25.03.2021 for at præcisere at tilbud indeholdende rughalm, vurderes ligesom halm fra frøgræs og raps under hensyntagen til disse typer af halms forbrændings- og håndteringsegenskaber.Halmlade_-_Kravftvarme.JPG