Selvbetjening Fejlmelding
Nyheder
Header:

Fjernvarmepriserne er stabile hos Vordingborg Fjernvarme

Date:
12-01-2022
Text:
Godt nyt til vores eksisterende og nye fjernvarmekunder.
I modsætning til mange andre varmeproducenter, forventer vi i Vordingborg Fjernvarme ikke at det bliver nødvendigt at hæve varmeprisen. Vi er nemlig ikke afhængige af gas og bliver derfor ikke påvirket af markedets eksplosivt stigende gaspriser.
Al vores varme er grøn og produceres på biomasse baseret på lokal halm og flis, hvor priserne er mere stabile og ikke præget at de store udsving, der ellers ses på det øvrige brændselsmarked. Desuden er vi ved at etablere en ny elkedel, der er tænkt som en supplerende varmekilde, der kan sættes ind når elpriserne er lave.
Ved at satse på flere typer af varmekilder, er Vordingborg Fjernvarme ikke så sårbar overfor prisstigninger og varmen kan produceres med den varmekilde, der giver de laveste mulige omkostninger og dermed til billigst mulige pris for alle vores kunder.
Billede:
z Halmladen9