Selvbetjening Fejlmelding
Nyheder
Header:

Midlertidig adgangvej til Vordingborg Forsyning

Date:
12-06-2023
Text:
Fra og med onsdag den 14.06.2023 og 1 mdr. frem, planlægger  SBJV (det italienske brobygger-byggefirma) at omlægge den normale adgangsvej til og fra Vordingborg Forsyning.

Indkørsel for trafik fra nord sker via en ny vej-rampe lige efter Masnedsundbroen og videre ind ad en af de 2 porte ud mod havnen/kajen. Den første er til let trafik mens den bagerste (tættest på DLG), er til den tunge trafik (grønne pile på billedet).

Indkørsel for trafik syd fra sker via vejen under den kommende vej (viadukten), igennem rundkørslen og videre ind på og omkring havnearealet. Også her skal man benytte en af de 2 porte for at komme ind til forsyningen (gule pile på billedet).

Udkørsel sker via de 2 porte og en tur omkring havnen og ud via den nye vej under viadukten til Brovejen (røde pile på kortet).

Der er IKKE udkørselsmulighed via den nye vejrampe lige efter Masnedsundbroen (ensrettet trafik).

Obs - der er porte ind til havnearealet - en lige efter den nye vejrampe som er åben fra kl. 5.30 til 20.00 - og en når man kommer syd fra, som er åben i tidsrummet fra kl. 5.30 til 17.00. 

Billede:
Ændret adgang til forsyningen