Selvbetjening Fejlmelding
Forbrugervalg - ofte stillede spørgsmål

Forbrugervalg - ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål/svar om Forbrugervalg


1. Kan man stemme til valget pr. mail?
Nej - der kan kun stemmes elektronisk via det stemmesystem, der er valgt til gennemørelse af valget.
Det er ikke altid muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse. Alle kan oprette en Hotmail-adresse med et hvilket som helst navn.


2. Hvor mange kandidater kan man stemme på?
Der kan kun stemmes på en kandidat - med mindre at man har flere kunde.nr. hos os.
Et kunde.nr. giver ret og mulighed for at afgive 1 stemme, uanset om der er tale om en  privat eller en erhvervskunde - og uanset hvor mange forsyningsarter man er kunde i.


3. Kan alle stemme på kandidaterne, eller er det kun dem, der selv er kunder hos Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S eller Vordingborg Rens A/S, som må stemme?
Man skal være kunde i mindst et af de 3 vandselskaber for at have stemmeret.
Og der er kun en stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed, der aftager ydelser fra Vordingborg Forsynings 3 vandselskaber, uanset antallet af personer i bolig- eller erhvervsenheden.
Det gælder uanset, om der består et direkte eller indirekte kundeforhold til Vordingborg Forsyning (fx lejer).
Lejere i fx. et boligselskab, hvor man ikke er direkte kunde hos et af de 3 vandselskaber, har dog mulighed for som indirekte kunde, at afgive en stemme. Her skal man henvende sig personligt før valgets afvikling til Vordingborg Forsyning, for at få tildelt et midlertidigt fiktivt kunde.nr. til brug for afgivelse af stemme. 


Om boligenheder:
  • Boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb, herunder ejerlejligheder.
  • Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse at afgøre hvem af dem, der afgiver stemme på vegne af boligenheden.
  • Sommerhuse repræsenteres af én ejer, der er myndig. Hvis der er flere myndige ejere, er det op til disse at afgøre, hvem der afgiver stemme på vegne af sommerhuset.
Om erhvervskunder:
  • Erhvervsenheder omfatter sammenhængende arealer i en erhvervs- eller institutionsbygning, hvortil der er særskilt adgang, uanset om arealet er udstykket efter lov om ejerlejligheder.
  • En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af en erhvervsenhed skal være myndig og enten selv kunne tegne erhvervsenheden eller have bemyndigelse til at stemme på vegne af erhvervsenheden fra den eller de personer, der kan tegne erhvervsenheden.
  • De tegningsberettigede personer er ofte direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Den samme person kan højst afgive stemme på vegne af 5 bolig- eller erhvervsenheder.