Selvbetjening Fejlmelding

                                                                                                                                                     Billede -forbrugervalg 2021


Afvikling af valget

Valget afvikles som direkte valg og gennemføres normalt i løbet af oktober-november måned – inden valg til ny kommunalbestyrelse.


Afstemningen foregår elektronisk. Via et link på Forsyningens hjemmeside bliver du sendt videre til en afstemningsside, hvor du kan afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenr. Kan man ikke huske eller finde sit kundenr. , kan man kontakte os på tlf. 55353700 inden for normal åbningstid, så hjælper vi med det.


Ca. 8 uger før valget, vil information om de opstillede kandidater blive lagt op på Forsyningens hjemmeside. Her kan man læse om hvilke tanker kandidaterne har gjort sig om deres arbejde som eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer i de 2 vandselskaber.


De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne i de 2 vandselskaber i starten af det følgende år i forbindelse med enten en ordinær eller en ekstra-ordinær generalforsamling i selskaberne.


De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Stemmeberettigede.

Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed i valgperioden opfylder følgende betingelser:
- Aftager vand, afleder spildevand eller er en del af tømningsordningen.
- Får en individuel afregning fra et eller flere af de 2 vandselskaber.


Hvis du ikke har adgang til den elektroniske afstemning, kan du afgive din stemme ved personlig henvendelse hos Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg i løbet af valgperioden. Du skal medbringe kundenummer og legitimation og vil så blive vejledt og vist, hvordan der afgives stemme på en dertil opstillet pc.

Hvis du ikke får en individuel afregning, fx fordi du bor til leje, kan du henvende dig til Forsyningen og få et midlertidigt kundenummer, så du kan stemme til valget. Du skal henvende dig til os senest 1 hverdag før første valgdag, hvis du ønsker at deltage i valget. Som udgangspunkt skal man møde frem og mod forevisning af dokumentation for hvor man bor – fx det gule sundhedskort, får man tildelt et fiktivt kunde.nr., som er specifikt knyttet til ens adresse. Hvis man ikke kan møde frem fysisk, kan man sende en mail til os på kontakt@vordingborgforsyning.dk og anmode om at få tildelt et fiktivt kundenummer knyttet til ens adresse. Sammen med anmodningen, skal der være vedhæftet dokumentation for hvor man bor, fx et billede af ens gule sundhedskort (man skal i så fald huske at sløre de sidste 4 cifre i personnummeret).  Vi vil via svar på mailen, returnere det fiktive kundenummer. Anmodning om tildeling af fiktivt kundenummer, enten via fysisk fremmøde eller via mail, skal ske senest 1 hverdag før valgets første valgdag, dvs. senest fredag den 22.10.2021kl. 12.00. Der kan tidligst anmodes om fiktivt kundenummer 14 dage før første valgdag, dvs, tidligst fra mandag den 11.10.2021.