Selvbetjening Fejlmelding
Afdragdordning ved påbud

Afdragsordning ved påbud

Afdragsordning ved påbud

Har du fået et påbud om forbedret rensning eller tilslutning til kloak - og opfylder du visse betingelser (hustandens samlede årlige indkomst skal være på 300.000 eller mindre før skat + husstandens samlede formue må ikke overstige 797.600 kr (2016-tal)), kan du søge om afdragsordning og fristforlængelse.


Fristforlængelsen skal du søge om hos Vordingborg Kommune, hvorefter du kan søge Vordingborg Forsyning om en afdragsordning.

Med fristforlængelsen får du i alt 3 år til at opfylde et påbud. Indgåelse af en afdragsordningen betyder, at kloakanlægget laves af Vordingborg Forsyning og du afdrager på udgifterne til Vordingborg Forsyning over 20 år.


Læs mere her: