Selvbetjening Fejlmelding
Oversvømmelse pga skybrud

Oversvømmelse pga skybrud

Oversvømmelser pga skybrud

En del oplever oversvømmelse af deres bolig og udearealer pga af skybrud.
Især oversvømmelse af boligen er en særdeles ubehagelig oplevelse og kræver hurtig handling for at begrænse skadernes omfang.


Hos Vordingborg Forsyning gør vi alt for at vores ledningssystemer og pumpestationer fungerer så optimalt som overhovedet muligt. Men desværre falder der i forbindelse med skybrud ofte mere regn end vores systemer kan klare, da de slet ikke er dimensioneret til de store mængder vand, der efterhånden kommer i forbindelse med nutidens skybryd. 


Alle pumpestationer overvåges konstant via vores SRO-system og løbende kører vi rundt i hele kommunen for at sikre os at alt fungerer som det skal. Men da vi ikke kan nå rundt alle steder på en gang når først der falder megen regn, er vi meget interesseret i at høre fra dig, hvis du bor i et kloakeret områder og har haft oversvømmelse af din bolig eller grund.


Skriv en mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk - med emnet "Oversvømmelse + din adresse". og beskriv problemet i mailen, datoen for hvornår der har været oversvømmelse samt dine kontaktoplysninger og igen adressen for hvor oversvømmelsen er sket.


Så samler vi alle oplysninger og vil bruge dem til at danne os et samlet overblik over hvor det er værst.


OBS - vær opmærksom på at det ikke hjælper at løfte dæksler mm for at aflede regnvand fra overfladen. Vores ledninger er jo allerede fyldte og man risikerer bare at påføre sin nabo samme problem med oversvømmelse.


Vær også opmårksom på at en del områder kun er spildevandskloakeret - som fx Ulvshale og Bønsvig Strand. Her har Vordingborg Forsyning ikke noget ledningssystem til regnvand - kun et til spildevand. Så her er der absolut ikke plads til afledning af regnvand via løftede dæksler, overpumpning eller lign. Desuden er det ikke tilladt og man risikerer at blive gjort ansvarlig for evt. oversvømmelsesskader hos naboerne.


Er vejens regnvandsrist stoppet, skal Vordingborg Kommunes Vejvæsen kontaktes, da vejristen med tilhørende rendestensbrønd er kommunens ansvar. Brug dette link (klik her), vælg kassen " Veje og stier" - og "Afvanding".


Oversvømmede marker - eller fyldte vandløb hører ind under Vordingborg Kommunes Naturafdeling under Teknik og Miljø. Se kontaktoplysninger her.


Har du haft skader på din ejendom som følge af oversvømmelse? - så læs mere her.