Selvbetjening Fejlmelding
Renseanlæg

Renseanlæg

Vordingborg renseanlæg 2

VORDINGBORG SPILDEVAND A/S med datterselskabet Vordingborg Rens A/S driver og ejer ialt 10 renseanlæg - 5 på Sjælland, 5 på Møn og Bogø. Dertil kommer en række bundfældningstanke, hvoraf nogle indgår som en del af ledningsnettet for at forbedre funktionen af dette (primært i Råbylille og ud langs Ore).
513pumpestationer sørger for at transportere spildevand og regnvand frem til vores renseanlæg og udløbsbygværker via 547 km spildevandledninger (kun spildevand), 118 km fællesledninger (regn- og spildevand i samme ledning) og 158 km regnvandsledninger (kun regnvand), ialt 823 km ledninger. Undervejs passerer regn- og spildevandet ialt 80 regn- ellers forsinkelsesbassiner.
I årenes løber der udledt nedenstående mængder renset spildevand fra de 10 renseanlæg:

2022: 4.574.811 m3

2021: 4.565.025 m3

2020: 4.853.976 m3

2019: 4.839.107 m3

2018: 5.294.191 m3

2017:  5.771.427 m3

2016:  5.996.740 m3
2015:  6.055.883 m3
2014:  5.094.444 m3
2013:  5.790.000 m3 
2012:  6.036.000 m3
2011:  7.868.000 m3
Klik på linkene til venstre i menuen, for at læse mere om de enkelte renseanlæg.