Damsholte

damsholte

Damsholt/Ny Æbelnæs Renseanlæg     

Sivvej 4
4780 Stege

Anlægget forventes nedlagt i 2014/2015 - afhængig af hvor hurtigt at de tilsluttede ejendomme bliver kloaksepareret inden på egen grund.

Dimens. 600 PE
Belastn. 375 PE
Udledning til: Askeby Landkanal