Klintholm

klintholm

Klintholm Renseanlæg 

            
Hvilestedvej 11
4791 Borre


Dimens. 1.150 PE
Belastn. 900 PE
Udledning til: Hjelm Bugt