Mern

IMG_0023-1

Mern Renseanlæg            

Præstevænget 1A
4735 Mern

Anlægget forventes nedlagt i 2015/2016 - afhængig af hvor hurtigt at den tilsluttede ejendommen bliver kloakseperaret inde på egen grund.

Dimens. 1.894 PE
Belastn. 1.200 PE (mangler de nye ejendomme på Søndervej m.fl.)
Udledning til: Mern å