Råbylille

raabylille

Råbylille Strand Renseanlæg
               
Kalven 16
4780 Stege

Sandfilteranlæg - under jorden.

Dimens. 1.200 PE
Belastn. 1.130 PE
Udledning til: Råbylille Kanal