Stege

stege

Stege Renseanlæg                          


Skydebanevej 10
4780 Stege

Dimens. 17.500 PE (Kapacitet 13.600 PE)
Belastn. 9.500 PE
Udledning til: Stege Bugt