Selvbetjening Fejlmelding
Tømningsordningen

Tømningsordningen

TØMMETIDSPUNKT

04.09.2023 OBS - der er pt fejl i linket. Der arbejdes på en løsning.

  • hvilken uge vi forventer at tømme tanken næste gang (Obs - kan først ses når køreruten er planlagt),
  • hvornår din tank sidst blev tømt,
  • frekvens - dvs. ca. antal mdr imellem tømningerne.  
  • hvilket distrikter og dermed periode tømningen forventes udført i (altid med forbehold pga fx. dårligt vejr, maskindefekt osv.).

TØMMEREGLER


Angående adgangsvejens højde og bredde, så følger det samme regler som de krav, Vordingborg Kommune stiller til kørevejen for skraldebilerne - læs mere her.


Dvs. at der skal være et fritrumsprofil på 4,5 m (altså både i højden og bredden). Bredden kan dog reduceres til minimum 3,0 m. på den del, hvor der kun køres - og hvor der ikke sker ud- og indstigning samt arbejdes.

Regler - adgangsvej


FKSS - facade_og_tv-bil_0

ENTREPRENØR

FKS Slamson A/S er valgt som entreprenør til at sørge for de ordinære tømninger af bundfældningstanke i Vordingborg Kommune. 


Alle henvendelser vedr. ordinære tømninger (bortset fra ved akutte problemer, spørgsmål til fakturaer og spørgsmål vedr. reglerne for tømningsordningen) skal rettes direkte til FKSSlamson på tlf. 63 42 10 27 (imellen kl. 8.00 og 12.00)


VARSLING

Fra og med 2016 sender vi varsel om tømning via sms til grundejer, såfremt der er tilknyttet et sms-nr. til ejendommen.  Hvis der ikke er knyttet et grundejermobil.nr til adresse men fx en lejer har knyttet sit mobil.nr til adressen, bliver sms'en sendt til lejer.
Er der registreret mere end 3 grundejer-mobil-nr. på en ejendom, sendes der som hidtil varsel ud via brev.


Ønsker ejer at der anvendes et eller 2 specifikke mobil.nr. til varslet, så kontakt enten FKSSlamson på tlf. 6342 1027 (imellem kl. 8.00 og 12.00) eller Vordingborg Forsyning på tlf. 5535 3700 (imellem kl. 10.00 og 14.00), så kan vi oprettet dette i vores driftssystem.


Når der oprettet specifikke mobil.nr., vil der ikke blive sendt sms-varsel til andre mobil-nr. Skifter ejendommen ejer, fjernes de specifikke mobil.nr. automatisk.


AKUTTE PROBLEMER:

Obs - tømningsordningen omfatter ikke et akut beredskab!


I tilfælde af akutte problemer med din bundfældningstank, så ring til os (forsyningen) inden for vores normal tlf-åbningstider  (man-torsdag 10-14.00, fredag 10-12.00) på tlf. 55 35 37 00. En akut tømning koster ekstra i forhold til en ordinær tømning - sevores takstblad - se her


Er problemet så akut at en løsning ikke kan vente til næste hverdag, anbefales det selv at tage kontakt til et slamsugerfirma , idet tømningsordningen som beskrevet i Vordingborg Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, ikke omfatter et egentligt vagtberedskab. Husk at man selv afregner med det slamsugerfirma man selv har rekvireret til at udføre en akut tømning/opgave.


Det er også ok at bestille et andet slamsugerfirma til at udføre andre ikke kun akutte opgaver, så længe der er ikke er tale om den ordinære tømning i henhold til Vordingborg Kommunes regulativ  (det kunne fx være sluttømninger og tømninger i forbindelse med reparation af en tank). Forsyningen påtager sig ikke noget ansvar for udførelsen af eller afregningen for sådanne opgave.

TEKNISK LØFTEUDSTYR

 - se eksempel på billedet herunder.


Teknisk løfteudstyr 2

Udtræden af tømningsordningen:

Spørgsmål og ønsker om (midlertidig) udtræden af tømningsordningen, skal rettes til Vordingborg Kommune, Teknik- og  Klima, idet afgørelsen i sådanne sager/henvendelser er et myndighedsanliggende. Udtræden p.g.a. tilslutning til kloak meddeles dog snarest til Forsyningen.


GENERELT

Fra og med 1. januar 2012 opkræves tømmebidraget i takt med at der bliv tømt.
Den obligatoriske tømningsordning omfatter samtlige ejendomme i Vordingborg Kommune med bundfældningstanke (fx trix- eller septiktank men ikke samletank (tanke uden afløb)), uanset om tanken er tilknyttet en privat bolig, et sommerhus eller en erhvervsejendom, institution, lejrskole mv.


Tømmemetoder: Vi benytter os af 2 forskellige tømmemetoder: KSA-systemet, hvor det opsugede slam afvandes og rejektvand hældes retur i tanken - og traditionel slamsuger, hvor der ikke hældes vand retur. Hovedparten af alle bundfældningstankene tømmes med KSA.


Tømning med slamsuger  og med lille bil (som oftest er en mindre slamsuger) koster fra og med 2016 et mindre ekstra bidrag pr. tømning, idet der er så få af disse tømninger at der skal sendes en speciel bil, som ikke kan arbejde lige så effektivt som en KSA (længere afstande imellem tankede, større driftsomkostninger pr. tømt tank osv.). 


Samletanke er IKKE omfattet af tømningsordningen. Her skal ejer selv sørge for at indgå aftale med et slamsugerfirma om den løbende tømning.


Skitse af trix-tank