Tilbagebetaling af vandafgift og vandafledningsbidrag.

Er uheldet ude og har du haft et unormalt stort vandforbrug på grund af en skjult rørskade eller fx en frostsprængt vandhane, kan du muligvis få tilbagebetalt (refunderet) en del af vandafledningsbidraget for en del af det vand, som ikke er løbet til kloakken jfr. Vordingborg Spildevand A/S kloakbetalingsvedtægt, afsnit 3.1


Et godt råd: Luk for udendørshaner og lad ikke haveslangen ligge med tryk på. Du risikerer at slangen hopper af med en masse vandspild til følge.


Du vil måske også kunne få eftergivet en del af vandafgiften (drikkevand) såfremt du får leveret vand fra et af Vordingborg Forsynings vandværker.


Se i oversigtsskemaet Vandspild - refusion eller ej.pdf  om du kan få refusion eller ej. Ansøgningsskemaer - se længere ned på siden.


Vandspild - refusion eller ej

Du kan se reglerne om refusion for vandafledningsbidrag (spildevand) her Retningslinier for refusion - vandafledningsbidrag juli 2016.pdf


Vejledning om eftergivelse af vandafgift (drikkevand) - læs her DANVA Vejledning Vandspild - afgift.pdf

Ansøgning om refusion:


Ønsker du at søge om refusion for henholdsvis vandafledningsbidrag og vandafgift, skal du bruge nedenstående 2 skemaer.


Hent ansøgningsskemaet for vandafledningsbidrag (spildevand) her Ansøgningsskema.pdf


Hent ansøgningsskemaet for vandafgift (drikkevand) her Vandspild drikkevand ansøgningsskema DANVA.pdf


Vandbrud1