Selvbetjening Fejlmelding
Aflæs din vandmåler

Aflæs din vandmåler jævnligt

Gør dig selv en tjeneste: Aflæs dit vandforbrug minimum hver måned. Så opdager du hurtigt, hvis der er usædvanlige udsving i dit forbrug. Også selv om du har en vandmåler, der fjernaflæses, er det stadig dig, der skal holde øje med det daglige forbrug.
Konstaterer du en utæthed i en bygning eller inde på privat grund, eller har du mistanke herom, så ring til en autoriseret VVS-installatør.
TJEK (afhængig af målertype) at det lille hjul i toppen af vandmåleren står stille, når der ikke tappes vand (traditionel måler) – eller at der ikke er trekanter/”bjælker” i flowmåleren i målerens venstre side, når der ikke tappes vand (elektronisk måler).
HUSK: Jo hurtigere du griber ind overfor et ekstraordinært stort vandforbrug, jo bedre – og billigere.
Som husejer hæfter du selv for vandspild fra utætte ledninger fra skel og frem til huset samt fra husets øvrige installationer. Hvis vi ikke kan registrere vandspildet på måleren, skønner vi hvad bruddet har kostet.


Vandmåler7