Selvbetjening Fejlmelding
Husk at lukke for vandet

Husk at lukke for vandet


Hvis din ejendom står uden opsyn eller skal du lukke sommerhuset ned for vinteren, kan der ske store skader ved rørbrud, eller hvis du fx har glemt at lukke en vandhane. Det er derfor altid en god ide at lukke stophanen – eller ventilen før vandmåleren, hvis du forlader ejendommen i længere tid.

Det er derfor altid en god ide at:

* Luk for hovedvandhanen. Åbn alle vandhaner og lad vandet løbe ud af rørene. Er der ingen vand i sommerhusets rør, kan der ikke ske frostsprængninger i løbet af vinteren.

* Sørg for, at alle toiletter og cisterner i dit sommerhus bliver tømt eller frostsikret.

* Afmonter alle termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

* Tøm eventuelle opvaske- og vaskemaskiner for vand, før du forlader sommerhuset for vinteren.


Din sommerhusforsikring dækker ikke vandskader forårsaget af frostsprængninger i rum eller bygninger, som ikke er tilstrækkeligt opvarmede – det højner nemlig risikoen for skader.


Undgå_frostspringning