Selvbetjening Fejlmelding
Hvorfor bliver vandet misfarvet eller rødbrunt?

Hvorfor bliver vandet misfarvet eller rødbrunt ?

Hvorfor bliver vandet misfarvet eller rødbrunt?


Hvis det kolde vand bliver uklart, misfarvet eller rødbrunt, skyldes det normalt reparationsarbejder på ledningsnettet. Misfarvningen opstår, fordi aflejret jern og mangan fra ledningssystemet løsnes fra rørene under arbejdet.
Misfarvningen er forbigående, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. Jern og mangang findes naturligt i grundvandet og sætter sig sammen med kalk på indersiden af vandledningerne. Ind imellem løsrives nogle af disse belægninger - oftes i forbindelse med arbejder på ledningsnettet - og det ses bl.a. som små partikler/bundfald i et glas vand. Lad alle vandhaner løbe, indtil vandet igen er klart. Det varer normalt et par minutter.

Hvis uheldet er ude.


Forbrugerrådet anbefaler, at du lægger tøjet i blød i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 liter vand i 30 minutter. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter normal vask.

Vasketøj