Selvbetjening Fejlmelding
Hvorfor er trykket så lavt?

Hvorfor er trykket så lavt ?

Hvorfor er vandtrykket lavt ?

Undersøg først om stophaner omkring måleren er helt åbne.
Kontroller vandfiltrene på vandhaner for tilkalkning. Hvis det kun er nogle af vandhanerne, der kommer lidt vand ud af, skal fejlen findes i ejendommens installationer. Tjek om der er en tilstopning af filtret på din vandhane (perlatoren) eller i dit brusehoved. Kontakt en VVS-installatør, hvis du ikke kan finde årsagen.
Lavt vandtryk kan også skyldes, at der har været lukket for vandet.
Hvis der generelt er lavt vandtryk, så tilkald en VVS-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer.
Hvis der er større trykfald i stikledningen end normalt, kan det skyldes  ophobning af frigjorte aflejringer som følge af et ledningsbrud. Kontakt forsyningen på tlf. 55353700 eller mail kontakt@vordingborgforsyning.dk .


Perlator