Selvbetjening Fejlmelding
Hvorfor lugter vandet af rådne æg?

Hvorfor lugter vandet af rådne æg ?

Lugter det varme vand af rådne æg, er det tegn på svovlbrinte i vandet. Lugten opstår oftest, fordi varmtvandsanlægget ikke er vedligeholdt eller der er tale om et overdimensioneret anlæg.


Det kolde vand fra vandhanen må ikke lugte af svovlbrinte. Er det tilfældet, kontakt da vandforsyningen. Lugten kan skyldes at behandlingsprocessen - primært beluftningen, på vandværket ikke har forløbet som den skulle.


Æg