Selvbetjening Fejlmelding
Når forsyningen afbrydes

Når vandforsyningen afbrydes

Gode råd 

Har der været afbrudt for vandet til din ejendom i forbindelse med ledningsarbejde/-brud, kan der ved genåbning forekomme forbigående luft i og misfarvning af vandet, ligesom der kan forekomme løsnede kalkbelægninger, som sætter sig i filtre og ventiler på tappestedet.
Her er nogle gode råd:
  • Når vandforsyningen tilsluttes igen, så anbefaler vi, at du åbner for koldtvandshanerne og lader dem løbe i nogle minutter. Det fjerner de kalkbelægninger, der ofte frigøres i ejendommens vandstikledning, når vandtrykket vender tilbage. Vær opmærksom på, at de løsrevne belægninger kan samle sig i vandhanernes filtre.  Belægningsresterne er ufarlig og består af stoffer som kalk, jern og mangan, som forekommer naturligt i grundvandet.                                                                                                                           
  • De løsrevne belægninger forsvinder efterhånden, som der bruges vand.  Skru filterene af vandhanerne og rens dem - og gennemskyl vandinstallationen ved at lade hanen løbe nogle minutter. Obs - der er stor forskel på hvor lang tid det tager at få skyllet alle de løsrevne belægninger ud igen. Ligger man sidst på et ledningsstræk, tager det længst tid. Hvis problemet ikke er forsvundet i løbet af en dags tid, skal der måske en større udskylning til. I så fald bedes I kontakte forsyningen inden for normal arbejdstid  på tlf. 5535 3700. 
  • Undgå brug af toiletter (tømme cisternen) under lukningen, idet det nemt kan medføre tilstopning af vandtilførslen.
  • Undgå tøjvask indtil det kan konstateres, at vandet igen er klart : Vær opmærksom på, at vaskemaskinen eller andre maskiner med direkte vandtilslutning ikke er i gang, når vandforsyningen afbrydes. Det anbefales at holde den vandhane, der forsyner maskinen, lukket, indtil vandforsyningen igen er normal.
  • Hvis boligen/ejendommen har installeret en lukkeventil i forbindelse med egen vandmåler, kan det anbefales at lukke for vandtilgangen, før vandforsyningen afbrydes.
Vordingborg Forsyning påtager sig intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen, idet man i henhold til vandforsyningsregulativet skal tåle de ulemper, der kan opstå i forbindelse med arbejder på ledningsnettet.

z Tappe vand  et glas