Selvbetjening Fejlmelding
Husk når der skal graves - vand

Husk når der skal graves - vand

Gravearbejde
Hvis der skal graves i offentlige veje, eller private fællesveje som administreres efter afsnit III i prrivatvejsloven (byzone og i nogle landsbyer/sommerhusområder), skal du huske at søge Vordingborg Kommune om gravetilladelse, så den som myndighed ved hvem der graver hvor og hvorfor.
Du finder flere oplysninger om gravetilladelser her.
Husk også at søge ledningsoplysninger via LER. Klik her.

Hvad er LER?
LER – Ledningsejerregistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.
Inden jeres virksomhed begynder at grave, skal I slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.