Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE

Den danske drikkevandsforsyning er unik. Vores drikkevand kommer fra regnen – som filtreres gennem jorden – og ender som grundvand. Grundvandet pumpes op af vores vandforsyninger, som efter en enkel vandbehandling leder det ud til forbrugerne.
Udfordringen for os er, at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at beskytte vores fælles grundvand.
En ubenyttet brønd eller boring udgør en stor risiko for drikkevandet, da den kan føre en forurening direkte ned i grundvandsmagasinet. Forureningen kan eksempelvis være sprøjtegifte, affald, oliespild mm. Det er derfor vigtigt at disse brønde og boringer bliver sløjfet.
Derfor er en række vandværker i Vordingborg Kommune i 2011 gået sammen i et fælleskab - "Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune" med det formål at gøre en indsats for sikring af grundvandet, så vi også i fremtiden kan levere rent og godt drikkevand til vore forbrugere.


"Grundvandssamarbejdet" vil uden omkostning for dig sløjfe din brønd eller boring. Eneste betingelsen er at din ejendom forsynes med vand fra en vandforsyning, der er medlem af sammenslutningen. Dog vil der ikke blive foretaget reetablering/etableret ny belægning hvor brønden har været. På listen nedenunder kan du se om dit vandværk er med.


Du er velkommen til at kontakte Grundvandssamarbejdet på info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk . Eller ring til Vordingborg Forsyning på tlf. 55 35 37 00 (imellem kl. 10.00  og 14.00).


MEDLEMMER AF GRUNDVANDSAMARBEJDET PR. 01.12.2019
Vordingborg Forsyning (forsyning af Vordingborg by, Nyråd, dele af Kastrup - Neder Vindinge, Præstø, Stege, Lendemarke, Damsholte, Neble og  Bissinge ).
  
Allerslev-Ammendrup Vandværk,
Bakkebølle Strand Vandværk, 

Balle Vandværk

Borre Vandværk,  
Bønsvig-Stavreby Vandværk,   
Bårse Vandværk,  
Fanefjord Vandværk,  

Hestehave vandværk

Kastrup-Neder Vindinge Vandværk,  
Kostræde Ny Vandværk
Køng Vandværk
Magleby Vandværk
Oremandsgård Vandværk
Råbylille Vandværk
Sandvig Vandværk
Skibinge Vandværk
Snertinge Vandværk
Stensved Vandværk
Svinø Strand Vandværk
Ulvshale Vandværk
Ørslev Vandværk
Røstofte Vandværk
Mern Vandværk
Lundegård Vandværk


Opdateret 29.11.2020 - med forbehold