Selvbetjening Fejlmelding
Vandmåler og målerdata

Vandmåler og målerdata

Vordingborg Vand A/S har knap 9.500 vandmålere, hvoraf de fleste efterhånden er udskiftet til elektroniske målere. 

Vordingborg Vand A/S ejer vandmåleren og betaler derfor for den almindelige udskiftning. 


Vandmålervisningen bliver brugt til afregning af forbrugt vand og for tilledning af spildevand til forsyningsens kloaksystemer (der hvor der er etableret kloak).


Bliver måleren beskadiget, frostsprængt eller udsat for hærværk, skal du selv betale for udskiftningen og den nye måler. 


Det er grundejers pligt i henhold til Bygningsreglementets vejledning om Vand, at sikre at vandmåleren er placeret på en sådan måde at der ikke opstår risiko for frostsprængning.


Det er en god idé at aflæse din vandmåler mindst én gang om måneden. På den måde kan du hurtigt konstatere fejl eller merforbrug.


Opdager du fejl ved vandmåleren, skal du straks kontakte os. Plomben på vandmåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre personer end medarbejdere fra Vordingborg Vand A/S.


Ved nytilmelding/tilslutning - klik her