Selvbetjening Fejlmelding
Forbrug og vandspild

Forbrug og vandspild

1 x om året skal alle vandmålere aflæses til brug for den årlige afregning af forbrugt vand og til brug for afregning af afledt spildevand (der hvor der er kloakeret).

Har du fået opsat en elektronisk måler, vil aflæsningen i en del tilfælde allerede nu ske automatisk. Hvis ikke, får du tilsendt et aflæsningskort, og så skal du indberette forbruget. Læs mere her.


Datahjemtagning, Vandspildsalarmer og Årsafregning

De nye elektroniske målere fra Kamstrup giver mulighed for, at man som kunde på sigt vil kunne følge sit eget forbrug via det datahjemtag som sker typisk 1 gang i døgnet. (Bemærkning: Pt. er det ikke alle kunder som er tilsluttet datahjemtag).


Som kunde kan man dog fra tid til anden opleve, at vi kontakter jer for at fortælle, at måleren indikerer et unormalt forbrug. (Måleren sender en ”læk”-alarm elektronisk via datahjemtag).


Dette sker i forbindelse med Forsyningens jagt for at minimere vandspild. (Vandspildsalarmer fra måleren vurderes – typisk 2 til 4 gange per måned.)


Det er dog vigtigt at pointere, at: 

  • Man som kunde både er ansvarlig for egne installationer, samt for at overvåge og sikre at eget forbrug ikke løber løbsk. Der er ikke tale om en overvågning af kundens daglige forbrug.  Det må vi ikke på grund af lovgivningen og de strenge GDPR regler. (Forsyningen er ikke forpligtiget til at holde øje med unormalt forbrug ude hos kunden.)
  • Dette er ikke en forsikring, men en ekstra service fra vores side af.
  • Forsyningen påtager sig ikke noget ansvar for vandspildet, og de skader spildet evt. måtte medføre – uanset hvornår spildet sker, og hvornår vi evt. kontakter kunden.
  • Datahjemtagningen fra måleren bruges primært til årsafregningen for den enkelte kunde og i en anonymiseret form, som procesoptimeringsdata for vandværkerne og til optimeringer i ledningsnettet.
  • Der arbejdes ihærdigt på at sikre datahjemtagning for alle kunder, og på en mulighed for at alle kunder selv kan overvåge egne målerdata online primo 2022. 


Brud på vandrør

Grundejeren ejer vandledningen fra skel, og det er dennes ansvar, at brud straks repareres af en autoriseret VVS-installatør.
Et skjult brud på vandledningen kan give så meget støj i vandinstallationen, at man kan høre en susen, når man lægger øret til vandmåleren eller vandrørene. Konstaterer du en sådan susen, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør eller Vordingborg Forsyning og få sagen undersøgt.