Selvbetjening Fejlmelding
Kontrol af målere

Kontrol af målere

Målere, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af varmt og koldt vand, skal i den udstrækning, de er omfattet af bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug eller bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i Bekendtgørelsen om kontrol af målere.


Husk jævnligt at tilse din vandmåler - minimum hver måned.
Hvis der ikke bruges vand og måleren alligevel kører rundt, kan det være tegn på at der er et utæt vandrør. I så fald bør du kontakte din VVS-mand.


Kontrolmanual - klik her Kontrolmanual Vandmålere 2013.pdf