Selvbetjening Fejlmelding
Bakkebølle vandværk

Bakkebølle vandværk - beskrivelse og historie

Vandværket ligger på adressen Toftegårdsvej 17, Bakkebølle, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 3c Bakkebølle, Vordingborg Jorder.

Vandværket er opført i 1985. Vandværket har i 1982 fået en indvindingstilladelse til 400.000 m3/år,
som i 1999 er nedsat til 300.000 m3/år.


I 2004 har vandværket fået en tilladelse til udskiftning af filtersand med ”luxovit” samt sløjfning af reaktionsbeholder på grund af problemer med omdannelse af ammonium.


I 2012 har Vordingborg Kommune givet tilladelse til et CO2 anlæg til at imødegå kalkudfældning i filtrene.

Indvinding i 2021: 286.166 m3 fra i alt 6 boringer.


Vandbehandlingen

Vandet fra de 6 boringer ledes først til INKA-anlæg og derfra til 2 parallelle åbne forfiltre og 2 parallelle åbne efterfiltre, hvorefter det ender i rentvandstanken. Fra rentvandstanken løber vandet ved egen kraft til Nyråd og via en trykforøgerstation til Vordingborg by, hvor det sammen med Mørkeskov vandværk forsyner byens befolkning.


Vandværket er godt vedligeholdt, pænt og rent. 


Forsyningssikkerhed

Vandværket har flere boringer, samt nødforbindelser til/fra Mørkeskov og Stensved vandværker.
Disse vandværker vil kunne levere områdernes samlede normalforbrug i tilfælde af at Bakkebølle vandværk udgår af drift.

Bakkebøllevandværk behandslingsanlæg

Ledningsnet


Uddrag af Indsatsplan 2019 - Sjælland: Bakkebølle  vandværk