Selvbetjening Fejlmelding
Møn Ny Vandværk - Frenderup

Møn Ny Vandværk - Frenderup

Vordingborg Forsynings nyeste vandværk fra 2020, beliggende ved Frenderup på Møn på adressen Frenderup Gade 12B, 4780 stege.
Vandværket forsyner vores kunder i Stege, Lendemarke, Bissinge, Damsholte, Hjelm og Neble med vand fra et topmoderne vandværk, der opfylder alle de nyeste krav og standarder inden for vandforsyningsområdet. 
Vordingborg Vand A/S overtog i 2019 de 4 mønske vandværker  Bissinge, Gammelsø, Lendemarke og Neble og dermed også forsyningen af disse vandværkers kunder med Lendemarke området som det første november 2019. Sidste vandværksområde, der blev omkoblet var Gammelsø i september 2021.

Vandværket forsyner nu ca. 2.600 kunder, svarende til ca. 5.500 personer.

Anlægget er dimensioneret til at kunne behandle 500.000 m3 /år. Det sker via 2 adskilte behandlingslinjer, der hver især svarer til komplet vandværk. På den måde er leveringssikkerheden i top, da hver linje uafhængigt af hinanden kan levere vand til vores kunder.

Indvindingen i 2021: 306.679 m3 fra ialt 11 boringer. 

Der er yderlig 3 boringer i indvindingsoplandet, som endnu ikke er tilknyttet vandværket, men som på sigt kan inddrages i vandværkets forsyning.


Uddrag af Indsatsplan Møn - Bogø - vandværker under Vordingborg Vand

MNV - BNBO og indvindsingsoplande


Grundplan