Selvbetjening Fejlmelding
Projekter

AFSLUTTET 2021 - Udskiftning af vandledning i Lendemarke Hovedgade

  1. Status:
    Afsluttet pr. 23.03.2021
Projektbeskrivelse:

                                                                                                                                                                    Vordingborg den 22.12.2020

Udskiftning af drikkevandsledning på Lendemarke Hovedgade.

Opdatering 23.03.2021: Projektetter nu afsluttet og vandledning + div. stikledninger er nu udskiftet.


22.12.2021: Vordingborg Vand A/S har besluttet at udskifte en ældre drikkevandsledning på Lendemarke Hovedgade samtidig med Vordingborg kommunes renovering af fortov mm.
Vi erstatter den gamle drikkevandsledning med en ny. Drikkevandsstikkene til de tilstødende ejendomme vil ligeledes blive udskiftet, hvis tilstanden af disse er dårlig.
Arbejdet forventes at vare 1-2 måneder og udføres i januar og februar 2021 sideløbende med kommunens arbejde med renovering af fortov og etablering af plantebede. Skulle det vejretmæssigt ikke være muligt at arbejde på stedet, så vil arbejdet blive udsat.
På grund af udskiftningsarbejdet, må der forventes uregelmæssig vandforsyning af kortere varighed igennem hele perioden i store dele af Lendemarke, da der er tale om en hovedforsyningsledning, som dækker store dele af Lendemarke.
Der vil blive informeret via SMS, når det er muligt at planlægge lukning af vandforsyningen.
  1. Lokalitet:
    Lendemarke Hvovedgade
  2. Tidsperiode:
    Januar - marts 2021
Billeder: