Selvbetjening Fejlmelding
Projekter

2024 - 2026 Kloakseparering af Kalvehave

 1. Status:
  Under projektering
Projektbeskrivelse:
Opdateret 23.05.2024
KALVEHAVE SKAL KLOAKSEPARERES. 
Projektet omfatter de dele af Kalvehave, som endnu ikke er kloakspareret (de områder hvor der på nedenstående billede er grønne ledninger, som er fællesledninger hvor regn- og spildevand løber i samme ledning).  Ved kloaksepareringen adskilles regn- og spildevand i hver sin ledning. En generel info vedr. kloakseparering kan findes på følgende link: Kloakseparering


I forbindelse med projektet, vil der blive fremført et nyt regnvandsstik frem til de berørte grunde. Efterfølgende skal den enkelte grundejer adskille regn- og spildevand inde på egen grund og tilsluttet det til de(t) nye stik. 


På nuværende tidspunkt forventes det, at gravearbejdet kan begynde i 4. kvartal 2024.  Da vi forsat er i opstartsfasen af projekteringen, tages der forbehold for ændringer.


Projektet udføres i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Sweco. Kloaksepareringen er vedtaget i gældende spildevandsplan. 


Løbende information og nyt:
 • 11.06.2024 Åbent hus afholdes i den Gule Stald fra 15:00 – 18:00, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektet og komme med bemærkninger til fremsendte stikskitser.
 • 24.05.2024 Andet informationsbrev inkl. vedlagte stikskitser med forslag til placering af nye stik sendes ud. 
 • 19.03.2024 Første informationsbrev med orientering om projektet er udsendt til berørte grundejere

 1. Lokalitet:
  Kalvehave by
 2. Tidsperiode:
  2024 - 2026 - men afventer dog nødvendige myndighedstilladelser
 3. Entreprenør:
  Afventer udbud
 4. Trafik:
  Gravearbejde i vej vil forekomme
Billeder: