Selvbetjening Fejlmelding
Kandidater - og opstilling

Kandidater - og opstilling.

Obs - fristen for at opstille er udløbet den 19.07.2021 kl. 12.00


Kandidatlisten vil blive offentliggjort i uge 30.


General information.

Vordingborg Forsyning søger inden hver ny bestyrelsesperiode, kandidater til det kommende forbrugervalg. Der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i de 2 vandselskaber, samt 2 fælles ikke personlige suppleanter.


De 2 vandselskabers bestyrelser består hver af 7 medlemmer – 2, som er valgt af forbrugerne, og 5, der er udpeget af Vordingborg Byråd. Der er sammenfald - det vil sige at det er de samme bestyrelsesmedlemmer i begge bestyrelser.


Kandidaterne skal være indstillet på at repræsentere de 2 selskabers typer af forbrugere. Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, skal varetage selskabernes overordnede interesser, og altså ikke nødvendigvis forbrugernes interesser. Der er tavshedspligt.


Opstilling af kandidater

Det er ikke et krav, at kandidater til bestyrelsen er forbrugere hos Vordingborg Forsyning. Alle personer, der er myndige og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7 kan stille op.


Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, skal anmelde deres kandidatur på et kandidatanmeldelsesskema - hent det her  .


Som noget nyt kunne kandidaterne selv oprette sig elektronisk via hjemmesiden  


Fristen for at anmelde sit kandidatur kan varierer fra valg til valg, afhængig af hvornår valget gennemføres, men er altid senest 10 uger før første dag, der kan afgives stemme. I 2021 var sidste frist den 19.07.2021 kl. 12.00. 


Efterlysning af kandidater annonceres på hjemmesiden og i Sydsjællands Tidende - i 2021 i uge 26 og 28.


Hvis du ønsker at stille op, skal mindst 10 af vandselskabers forbrugere anbefale dig. Det gør de på en stillerliste (hent den her), som efterfølgende vedhæftes den elektroniske anmeldelse eller afleveres/sendes til Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg  sammen med kandidatanmeldelsesskemaet.  Stillerne må ikke være en del af kandidatens husstand.


Anmeldelsesskemaet skal vedlægges dokumentation for kandidatens identitet i form af kopi af dåbs-/navneattest, kørekort, pas eller tilsvarende offentlig dokumentation. Ved elektronisk anmeldelse, oplyser man på tro og love, at man er den person, man udgiver sig for.


Desuden skal der afleveres/skrives en kort beskrivelse af kandidaten og hvorfor kandidaten stiller op samt et vellignende foto til brug for forsyningens annoncering af kandidaten på vores hjemmeside mm..


I tilfælde af for sen indlevering, mangelfuld udfyldelse, manglende dokumentation eller manglende eller mangelfuld stillerliste, er kandidatanmeldelsen ugyldig. Vær især opmærksom på at mindst 10 af stillerne skal være kunde hos enten Vordingborg Vand A/S eller Vordingborg Spildevand A/S.


I 2021 er sidste frist for anmeldelse af sit kandidatur - inkl. stillerlisten, mandag den 19.07.2021 kl. 12.