Selvbetjening Fejlmelding
Åbne Land
og kontraktligt medlemsskab

Åbne Land - og kontraktligt medlemsskab

I forbindelse med at Vordingborg Kommune udsteder påbud om forbedret rensning af spildevand i Det Åbne Land, skal de berørte grundejere samtidig tilbydes et kontraktlig medlemskab af Vordingborg Spildevand A/S. Tilbuddet gælder kun for helårshuse og ikke sommerhuse eller ejendomme, der anvendes til erhvervsmæssigt formål.Ved indgåelse af kontrakt, etablerer Vordingborg Spildevand A/S en renseløsning, der lever op til det af kommunen påbudte renseklassekrav. Etableringen sker i samarbejde med grundejer.


Læs mere om Vordingborg Kommune og Spildevand i det Åbne land her.

Klintholm 29.09.08 web


Hvad koster det at indgå kontraktligt medlemskab?
Det koster det samme at indgå kontrakt med Vordingborg Spildevand A/S som det koster at komme på forsyningens kloaknet. Det betyder at grundejer skal betale et tilslutningsbidrag på kr. 37.931,54 kr. inklusive moms (2021 prisniveau) ved indgåelse af kontrakten– og inden det nye spildevandsanlæg etableres.
Grundejer skal også betale udgifterne til etablering af en evt. ny bundfældningstank, til evt. omlægning af kloakledninger og til evt. fremføring af el og evt. vand. Derudover skal grundejer fremover betale et vandafledningsbidrag som afhænger af ejendommens årlige vandforbrug. I 2021 er prisen kr. 42,38 pr. m3 forbrugt vand inkl. moms. Derudover skal der betales en fast årlig afgift på kr. 250,- inkl. moms.

Fremtidig drift:
Fremover sørger Vordingborg Spildevand A/S for drift og vedligeholdelse af anlægget og for tømning af bundfældningstanken (men ikke for vedligeholdelsen af bundfældningstanken). Evt. strømforbrug til driften af anlægget afholdes af grundejer, som også har ansvar for drift og vedligeholdelse af ledningerne til og fra bundfældningstanken.

Svarfrist: Såfremt grundejer ønsker kontraktligt medlemskab, skal grundejer senest 6 uger efter modtagelse af påbuddet, give skriftlig besked herom til Vordingborg Spildevand A/S.