Selvbetjening Fejlmelding
Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen


Se foldere om emnet "Undgå vand i kælderen"

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen. Vand i kælderen kan også skyldes, at kloaksystemet under dit hus er stoppet til.


Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.


Desuden vil Vordingborg Spildevand A/S gerne have besked om kælderoversvømmelsen. Så kan vi tage det med i vores planlægning af forbedringer af kloaknettet og måske gøre forholdene bedre i dit område.

RTEmagicC__billeder_2007_marts_vand_i_kaelder2[1]

Retningslinier ved forsikringssager - klik her.


Undgå oversvømmerlser

Har du ofte oversvømmelse i din kælder, kan du få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.
Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.


Hvad gør vi?

Vordingborg Spildevand A/S har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er som udgangspunkt dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.
Vordingborg Spildevand A/S har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem er i orden. Det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning, inden for de økonomiske rammer vi har.
Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre nettet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Andre årsager til vand i kælderen?

Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, et utæt kældergulv eller en utæt tagnedløbsbrønd uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.