Selvbetjening Fejlmelding
Tilbagebetaling
af vandafgift og vandafledningsbidrag

Tilbagebetaling af vandafgift og vandafledningsbidrag

Er uheldet ude og har du haft et unormalt stort vandforbrug på grund af en skjult rørskade eller fx en frostsprængt vandhane, kan du muligvis få tilbagebetalt (refunderet) en del af vandafledningsbidraget for en del af det vand, som ikke er løbet til kloakken,jfr. Vordingborg Spildevand A/S kloakbetalingsvedtægt, afsnit 3.1


Du vil måske også kunne få eftergivet en del af vandafgiften (drikkevand)såfremt du får leveret vand fra et af Vordingborg Forsynings vandværker.


Se i oversigtsskemaet  Vandspild - refusion eller ej.pdf  længere nede om du kan få refusion eller ej.


Ansøgning om refusion:

Ønsker du at søge om refusion for henholdsvis vandafledningsbidrag og vandafgift, skal du bruge nedenstående 2 skemaer.


Hent ansøgningsskemaet for vandafgift (drikkevand) her Vandspild drikkevand ansøgningsskema DANVA.pdf

Vandspild - refusion eller ej

Du kan se reglerne om refusion for vandafledningsbidrag (spildevand) her Retningslinjer for refusion - vandafledningsbidrag januar 2024


Vejledning om eftergivelse af vandafgift (drikkevand) - læs her DANVA Vejledning Vandspild - afgift.pdf


Vandbrud1