Hvor skiller ansvaret for ledning ved vandmåleren?

Hvor går ansvaret for vandledningerne inde på grunden og omkring vandmåleren? 


Det fremgår af nedenstående billeder, der viser at grundejer - bortset fra selve vandmåleren, har ansvaret for stikledningen fra skel og frem til - og efter vandmåleren.


Grundejer har dog altid ansvaret for at sikre at der ikke sker skader på vandmåleres, herunder frostsprængninger.

Vand ansvar  Vand ansvar

Vandmåler - og skillelinjerne for ansvaret for vandledningerne.
Vordingborg Forsyning har således kun ansvaret for selve vandmåleren. Øvrige installationer incl bøsninger mm, påhviler ejendommens ejer.