Selvbetjening Fejlmelding
Hvor skiller ansvaret for ledning ved vandmåleren?

Hvor skiller ansvaret for ledning ved vandmåleren?

Hvor går ansvaret for vandledningerne inde på grunden og omkring vandmåleren? 


Det fremgår af nedenstående billeder, der viser at grundejer - bortset fra selve vandmåleren, har ansvaret for stikledningen fra skel og frem til - og efter vandmåleren.


Grundejer har dog altid ansvaret for at sikre at der ikke sker skader på vandmåleres, herunder frostsprængninger.

Fig. 1 Vandværkets ansvar - og kundens ansvar.  
Fig. 1 Vandværkets ansvar - og kundens ansvar.
Vordingborg Forsyning har således kun ansvaret for selve vandmåleren. Øvrige installationer incl bøsninger mm, påhviler ejendommens ejer.