Selvbetjening Fejlmelding
Præstø vandværk

Præstø vandværk - beskrivelse og historie

Præstø Vandværk er opført i 2000 og blev indviet 1. oktober 2000. Vandværket ligger på adressen Rosagervej 17, 4720 Præstø, matrikel nr. 15aa Skibinge By, Skibinge.


Vandværket afløste det tidligere Præstø vandværk, som lå ved det gamle gasværk på Ny Esbjergvej 5, 4720 Præstø.


Vandværket har i 1997 fået en indvindingstilladelse til 350.000 m3/år, som i 1999 er nedsat til 250.000

m3/år.


Indvinding i 2021:  189.218 m3 - fra i alt 5 boringer


Vandbehandlingen

Vandværket indvinder vand fra fem boringer. Vandet iltes på to iltningstrapper og ledes til tre parallelle åbne forfiltre og tre parallelle åbne efterfiltre. Vandværket har to rentvandstanke med hver sin ud- pumpning.

Vandværket er relativt nyt, pænt og velholdt. Boringerne er velholdte, dels beton-tørbrønde og dels glasfiber-tørbrønde.


Forsyningssikkerhed

Vandværket har flere boringer. Der er endvidere mulighed for at tage en rentvandstank ud af drift ad gangen. Vandværket råder over nødstrømsanlæg.


Vandværket har nødforsyningsledning til/fra Hestehave vandværk, Hestehave vandværk kan dog ikke dække Præstø vandværks forsyningsområdes vandbehov fuldt ud.


Uddrag af Indsatsplan 2019 - Sjælland: Mørkeskov vandværk


Status 2012 - Præstø vandværkPræstø vandværk - opbygningLedningsnet