Fjernvarme Ørslev 2020-2021-2022

17.06.2021

Vi er i fuld gang med at kontakte alle tilmeldte for at aftale besigtigelse og en snak om placering af fjernvarmestikket. 

Husk at det fortsat er muligt at tilmelde sig - og at vores tilbud på 10.000 kr. inkl. moms for tilslutning, unit mm. fortsat gælder.

Gravearbejdet forventes igangsat til september. Vi starter med en ny transmissionsledning fra Vordingborg til Ørslev. Desuden skal der opsættes en vekslerstation i byen. Derefter tager vi fat på forsyningsledningerne med de tilhørende stik.

Vi forventer at de første kunder kan blive tilsluttet medio 2022.

Antallet af tilmeldinger er nu på 262 stk.


20.05.2021

Vi sender i dag brev ud til alle, der er omfattet af fjernvarmeprojektet i Ørslev, med besked om at fjernvarmen kommer til Ørslev, samt hvad der måske er vigtigst - at vores gode tilbud til private ejendomme på tilslutning mm. fortsat er gældende.


Vores rådgiver er snart klar til at sende projektet i udbud og vi forventer fortsat at kunne starte op til efteråret med etablering af transmissionsledningen fra Vordingborg til Ørslev samt en ny vekslerstation i Ørslev. Når det er på plads, kan vi begynde på de mindre forsyningsledninger samt stikkene.


Alle tilmeldte vil blive kontaktet for aftale om besigtigelse, placering af stik mm.


Læs Infobrevet her


Antallet af tilmeldinger er nu oppe på 255 stk.


20.04.2021 FJERNVARME KOMMER TIL ØRSLEV

Det er besluttet at vi igangsætter projektet med fjernvarme til Ørslev.


Vi har pt modtaget 243 tilmeldinger, hvilket er lige præcis nok til at vi kan sætte i gang. Og derfor har en enig bestyrelse for Vordingborg Energi Holding A/S sagt ok til at projektet gennemføres.


Nu går vi i gang med at finpudse projektet sammen med vores rådgiver MOE, således at det kan komme ud i udbud hurtigst muligt. Hvis alt flasker sig, kan vi måske sætte den første skovl i jorden til efteråret.


Vi forventer at sende mere information til alle i Ørslev inden så længe. Indtil da - spred og del gerne budskabet.
PS.: Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Så hvis der er nogle i Ørslev, der ønsker fjernvarme, men som endnu ikke har fået tilmeldt sig, kan det fortsat lade sig gøre.16.04.2021

Vi nåede i går op på 241 tilmeldinger :-) 

Der er derfor nu et grundlag for at vi kan gå videre med projektet. Endelig beslutning om igangsættelse eller ej træffes inden for få dage.  Vi har besluttet at der fortsat vil være  åbent for tilmelding indtil videre. 


07.04.2021

Så er vi oppe på 213 tilmeldinger. 

16.03.2021

Antal tilmeldte er nu oppe på 201 stk. Så vi nærmer os det første vigtige skæringspunkt på 240 tilmeldinger. Der er fortsat lidt op til de magiske knap 300 tilmeldinger, men når vi 240, er der gode chancer for at vi kan igangsætte projektet.


Vi har haft kontakt til flere af andels- og grundejerforeningerne og har haft en rigtig god snak. Flere vil informere om dette i forbindelse med de kommende generalforsamlinger.


09.03.2021

Beregningsskemaet er opdateret med de nyeste priser på gas, olie mm. Desuden er der rettet en fejl ved indsættelse af KOP-værdier større end 5.

Beregningskema - Priser for opvarmning af huse v.3-2


Antal tilmeldte d.d : 188 stk.


04.03.2021


03.03.2021

Der har på det seneste været en del skriverier på div. medier vedr. vores fjernvarmeprojekt i Ørslev. Bl.a. har der været bragt nogle artikler i Sjællandske efter et interview med vores direktør Søren Mikkelsen. Artiklerne har efterfølgende været kommenteret på Facebook, hvor vores bestyrelsesformand Kurt Johansen også har haft et indlæg.  

Det er fint med debat på div. medier - det vidner om engagement og at man har forholdt sig til projektet. Stor ros for det. Vi har - bortset fra formandens indlæg, holdt os lidt på sidelinjen i forhold til debatten på Facebook - vi har ikke kapacitet til at holde øje med alle debatter - og kender dem af gode grunde heller ikke. Men er der generelle spørgsmål, hører vi gerne om dem - og skal nok lægge svaret op her på vores hjemmeside.


Det var vores håb at artiklerne også blev bragt i Sydsjællands Tidende for at nå ud til flere, men det ser desværre ikke sådan ud - i hvert fald ikke i denne uges udgave. Vi må desværre ikke gengive artiklerne pga. bestemmelser om rettigheder og gengivelse og kan derfor kun henvise til enten Sjællandske eller en nabo med avis, hvis I ønsker at læse artiklerne.


Uagtet det skal der ikke herske tvivl om at vi meget gerne vil etablere fjernvarme i Ørslev - og vi håber til det sidste at vi får tilmeldinger nok til at det kan lade sig gøre. 


I skrivende stund har vi modtaget i alt 178 tilmeldinger, så der et stykke vej endnu op til de knap 300 tilmeldinger, der er det magiske tal. Vi krydser fingre for at vi når det. Der er trods alt kommet flotte ca. 50 nye tilmeldinger i den sidste måneds tid.

Projektet kan muligvis igangsætte med lidt færre tilmeldinger, men det vil kun  tiden - og nogle ekstra beregninger vise. 


Nu taget vi ekstra fat i både andels - og grundejerforeningerne og ser om vi kan få sat lidt mere gang i det ad den vej.


Andelsforeningerne er jo lidt specielle, da der som udgangspunkt skal være enighed hos alle medlemmer af den enkelte forening - og beslutningen skal træffes på en generalforsamling. Så de er under tidspres. Men vi har meldt ud, at hvis de er enige i den enkelte forening, kan vi godt bruge en forhåndstilkendegivelse fra den pågældende andelsforening som så kan tælle med i vores opgørelse, og så kan de efterfølgende træffe den nødvendige beslutning på de respektive generalforsamlinger. 


Vi prøver også at se om vi kan - og må arrangere mindre udendørsmøder ude i Ørslev - dog uden at love for meget, for corona-restriktionerne lægger os hindringer i vejen for det meste af direkte kontakt.


Husk - har I spørgsmål, så vent ikke men kontakt enten John Olsen på tlf. 2924 9750 (imellem kl. 10- og 12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk


I kan også ringe til vores hoved.nr. 5535 3700 (imellem kl. 10-14) eller send en mail på kontakt@vordingborgforsyning.dk .Her tages imod besked - og jeres henvendelse sendes efterfølgende videre til rette vedkommende.


PS - Der har været lidt spørgsmål til vores beregningsskema. Skemaet er meget generelt og kan ikke tage højde for særlige forhold, men giver dog en rimelig rettesnor for hvordan økonomien ser ud ved de forskellige opvarmningsformer. Skemaet blev rettet for fejl tilbage i starten af februar.


04.02.2021

Så er beregningsskemaet rettet til. Husk at rette de gule felter til i forhold til ejendommens størrelse og jeres aktuelle priser for henholdsvis gas, olie og el.


Hent beregningsskemaet her.


Obs. Beregningerne er vejledende og  er ikke bindende for Vordingborg Forsyning. Skemaet er primært rettet imod boliger. Det kan bruges til virksomheder dog med forbehold, ikke mindst fordi virksomheder ofte har store arealer, der ikke nødvendigvis skal opvarmes til alm. stuetemperatur.


03.02.2021

Infobrev 4 om forlængelse af tilmeldingsfristen til den 15.04.2021 er i dag afleveret til posten. Det burde ligge i postkasserne om senest 1 uge (Postnord har som bekendt 5 hverdage til at bringe alm. post ud). 

Har du ikke modtaget brevet senest den 10.02.2021, så giv os et prej, så at vi dels kan sende et til dig men også at vi kan finde ud af hvorfor.


Læs Infobrev 4 her.


Der er pt. 126 tilmeldinger.


29.01.2021

Efter drøftelse med formand for Vordingborg Forsyning Kurt Johansen, er det besluttet at udskyde tilmeldingsfristen i 2 mdr., dvs. til den 15.04.2021.


Vi prøver her at tage hensyn til de allerede 100 tilmeldte grundejere, De har krav på snart at vide hvordan deres opvarmningsfremtid kommer til at se ud – bliver det fjernvarme eller skal de se sig om efter andre løsninger. 


Såfremt andelsforeningerne ikke kan nå at gennemføre deres generalforsamlinger inden fristens udløb, er vi tilfredse med at få en ikke bindende forhåndstilmelding - enten fra hver andelshaver eller meget gerne som en samlet forhåndstilmelding fra den samlede andelsforening, såfremt der er enighed herom. Send den via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk  inden fristens udløb. 

Vi forventer at sende brev herom til alle i næste uge.


28.01.2021

Vi har i dag sendt en sms til potentielle fjernvarmekunder i hele Ørslev. 


Læs sms'en her.

Har du ikke modtaget beskeden, kan det skyldes at dit mobil-nr. ikke er offentlig tilgængelig (fx hemmeligt nr.) eller at dit mobil.nr ikke er tilknyttet din adresse (fx. hvis din mobil.tlf. er en arbejdstelefon). 

Det problem kan løses ved at du tilmelder de mobil.tlf.nr. du ønsker skal have beskeder fra os (herunder driftsbeskeder) til vores sms-ordning. Det kan du gøre her. 


25.01.2021

Har du spørgsmål til vores projekt, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@vordingborgforsyning.dk . Eller ring til John på tlf. 2924 9750 imellem kl. 10-12, hvis du har tekniske spørgsmål eller spørgsmål om den praktiske del af etablering af fjernvarme. Du må også gerne maile dine spørgsmål til John på jool@vordingborgforsyning.dk. 


Info: Der er dd. 86 tilmeldte. Da vi meget gerne skal op ca. 300 tilmeldinger, er der et stykke vej endnu. Husk at sidste frist for tilmelding er den 15.02.2021. Er der særlige omstændigheder, der gør at du ikke kan nå at tilmelde sig inden denne frist - hvis du fx. er med i en andelsforening og I afventer en fælles beslutning, så giv os besked herom, så at vi kan notere at din evt. tilmelding bliver forsinket.


Har du ikke fået tilbudsbrevet? Måske er der ikke planlagt fjernvarme til din ejendom? Se et oversigtskort her .Hvis din ejendom ligger inde for det markerede område, så kontakt os på kontakt@vordingborgforsyning.dk 


Her er lidt flere svar på forskellige spørgsmål: 

                       a) Væghængt + varmvandsbeholder , 

                       b)  gulvmodel med indbygget varmvandebeholder , 

                       c) Indbygningsmodel med varmvandsbeholder til 60 cm  højskab .

 • Indføring af stik til bolig : Er der kælder føres stikket ind i kælderen , elles placere vi et indføringsskab udvendig på grunden og bore igennem ydermur.
 • Placering af stikledning på grunden  og indføringsskab: Vi besøger ejendomme og aftaler div. placeringer og type unit der skal bruges med ejer.
 • Retablering efter opgravning: Vi retablerer selvfølgelig efter os, både med fliser og evt. asfalt .
 • Hvornår kan man modtage varme fra fjernvarme: Omkring efteråret 2022 vil en stor del af Ørslev kunne modtage varme.
 • Hvis man har et elvarme hus, må man så vente med at etablere varmeanlægget til senere: Nej - man skal begynde at modtage varme inden for en måned tid efter at  fjernvarmestikket til boligen er etableret.  
 • Kan man bruge sin solfanger/varmvandsbeholder sammen med fjernvarmen?  Ja  det kan sagtens kobles sammen med fjernvarmen .

12.01.2021 

Mange har spørgsmål til vores fjernvarmeprojekt. Her er nogle af svarene:
 • Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er. 
 • Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset, at der kan blive opkrævet ekstra.
 • Tilbudet gælder alle private ejendomme, der anvendes til boligformål - også andelsboliger og boliger, der lejes ud.
 • Så længe at restriktionerne til at begrænse smitte fra corona-virus er gældende, kan vi desværre ikke tillade os at stille en skurvogn op i Ørslev til brug for personlige spørgsmål. 
 • I stedet for er du mere end velkommen til at kontakte vores interne konsulent John - enten via tlf. 2924 9750 (hverdage imellem kl 10-12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk
 • Har du ikke modtaget vores tilbudsbrev, må du gerne bruge den version af tilbudsbrevet, som man kan se her på siden : Infobrev 3 - private
 • Der kan ikke søges om tilskud til varmepumpeløsning i Ørslev iht. til den nye klimaaftaleidet området jo allerede er udlagt  til potentielt fjernvarmeområde. 
 • Husk at sidste frist for tilmelding er den 15.02.2021 - med mindre at der er aftalt andet eller oplyst andet i tilbudsbrevet.


04.01.2021

Tilbudsbrevet til private er forsinket i posten, så ikke alle har modtaget brevet endnu. Vi håber at det sker senest i morgen tirsdag. 


21.12.2020

Projektet er genoptaget og der er netop sendt nye breve ud til alle i Ørslev med et godt tilbud på gratis tilslutning af boliger og gratis stik til erhvervsejendomme. Til gengæld skal vi denne gang have en bindende tilmelding. Sidste frist for tilmelding er mandag den 15.02.2021. Se informationsbrevet her - klik.


24. november 2020

Meget tyder på at vi snart kan genoptage projektet. Der vil derfor inden så længe blive sendt ny information til alle grundejere i Ørslev.


Maj 2020

Desværre har vi ikke fået tilstrækkeligt med positive tilbagemeldinger til at vi kan starte projektet op som det ser ud lige nu.
Pr. 15.05.2020 har vi modtaget 116 positive tilbagemeldinger, og da vi skulle have haft mindst 300, for at kunne igangsætte projektet, er det desværre ikke nok lige pt..


Om det er corona-krisen, der har haft indflydelse på antallet af tilbagemeldinger vides ikke, men det er ikke utænkeligt. Alle har helt forståeligt haft rigeligt andet at tænke på end fjernvarme de sidste 3-4 måneder.


Men vi lader os ikke slå ud, så projekt ”Fjernvarme til Ørslev” bliver ikke ”skrottet”. I stedet for udsætter vi beslutningen til senere, hvor vi alle forhåbentlig ved lidt mere om hvad regeringens udspil på klimaområdet med ændrede afgifter på fossile brændstoffer og omstilling til grøn varme får af betydning.


Hvordan og hvornår projektet tages op igen er lidt usikkert, det skal først drøftes af bestyrelsen - men vi satser på efteråret 2020. Til den tid vil vi sende ny information og forhåbentlig bliver der også mulighed for at afvikle et informationsmøde - hvis div. corona-restriktioner tillader det.


Til dem af jer, der har meldt positivt tilbage, vil vi sige tusind tak for jeres tilkendegivelse, som vi vil tillade os at gemme indtil videre. Meld tilbage på kontakt@vordingborgforsyning.dk , hvis I ikke ønsker dette. Når projektet genoptages, vil vi tage kontakt til jer igen, for at høre om I fortsat er interesseret i at få fjernvarme. 


Opdateret PR. 16.12.2019

Vordingborg Kommunen har den 06.09.2019 modtaget Energiklagenævnets afgørelse vedr. sag om Vordingborg Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørslev.


Energiklagenævnet stadfæstede Vordingborg Kommunes afgørelse af 12.02.2018. Se afgørelsen her Energinævnets afgørelse - fjernvarme til Ørslev.PDF

Afgørelsen betyder at Vordingborg Forsyning nu kan gå videre med projektet - hvilket vi vil gøre i starten af 2020.
Første step bliver en kontakt i starten af 2020 til alle potentielle kunder i Ørslev, hvor vi vil undersøge interessen for at få indlagt fjernvarme i de enkelte boliger mm.

Nye fjernvarmerør