Fjernvarme Ørslev 2020-2021-2022

12.01.2021 


Mange har spørgsmål til vores fjernvarmeprojekt. Her er nogle af svarene:
  • Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er. 
  • Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset, at der kan blive opkrævet ekstra.
  • Tilbudet gælder alle private ejendomme, der anvendes til boligformål - også andelsboliger og boliger, der lejes ud.
  • Så længe at restriktionerne til at begrænse smitte fra corona-virus er gældende, kan vi desværre ikke tillade os at stille en skurvogn op i Ørslev til brug for personlige spørgsmål. 
  • I stedet for er du mere end velkommen til at kontakte vores interne konsulent John - enten via tlf. 29249750 (hverdage imellem kl 10-12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk
  • Har du ikke modtaget vores tilbudsbrev, må du gerne bruge den version af tilbudsbrevet, som man kan se her på siden : Infobrev 3 - private
  • Der kan ikke søges om tilskud til varmepumpeløsning i Ørslev iht. til den nye klimaaftaleidet området jo allerede er udlagt  til potentielt fjernvarmeområde. 
  • Husk at sidste frist for tilmelding er den 15.02.2021 - med mindre at der er aftalt andet eller oplyst andet i tilbudsbrevet.


04.01.2021

Tilbudsbrevet til private er forsinket i posten, så ikke alle har modtaget brevet endnu. Vi håber at det sker senest i morgen tirsdag. 


21.12.2020

Projektet er genoptaget og der er netop sendt nye breve ud til alle i Ørslev med et godt tilbud på gratis tilslutning af boliger og gratis stik til erhvervsejendomme. Til gengæld skal vi denne gang have en bindende tilmelding. Sidste frist for tilmelding er mandag den 15.02.2021. Se informationsbrevet her - klik.


24. november 2020

Meget tyder på at vi snart kan genoptage projektet. Der vil derfor inden så længe blive sendt ny information til alle grundejere i Ørslev.


Maj 2020

Desværre har vi ikke fået tilstrækkeligt med positive tilbagemeldinger til at vi kan starte projektet op som det ser ud lige nu.
Pr. 15.05.2020 har vi modtaget 116 positive tilbagemeldinger, og da vi skulle have haft mindst 300, for at kunne igangsætte projektet, er det desværre ikke nok lige pt..


Om det er corona-krisen, der har haft indflydelse på antallet af tilbagemeldinger vides ikke, men det er ikke utænkeligt. Alle har helt forståeligt haft rigeligt andet at tænke på end fjernvarme de sidste 3-4 måneder.


Men vi lader os ikke slå ud, så projekt ”Fjernvarme til Ørslev” bliver ikke ”skrottet”. I stedet for udsætter vi beslutningen til senere, hvor vi alle forhåbentlig ved lidt mere om hvad regeringens udspil på klimaområdet med ændrede afgifter på fossile brændstoffer og omstilling til grøn varme får af betydning.


Hvordan og hvornår projektet tages op igen er lidt usikkert, det skal først drøftes af bestyrelsen - men vi satser på efteråret 2020. Til den tid vil vi sende ny information og forhåbentlig bliver der også mulighed for at afvikle et informationsmøde - hvis div. corona-restriktioner tillader det.


Til dem af jer, der har meldt positivt tilbage, vil vi sige tusind tak for jeres tilkendegivelse, som vi vil tillade os at gemme indtil videre. Meld tilbage på kontakt@vordingborgforsyning.dk , hvis I ikke ønsker dette. Når projektet genoptages, vil vi tage kontakt til jer igen, for at høre om I fortsat er interesseret i at få fjernvarme. 

Opdateret PR. 16.12.2019

Vordingborg Kommunen har den 06.09.2019 modtaget Energiklagenævnets afgørelse vedr. sag om Vordingborg Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørslev.


Energiklagenævnet stadfæstede Vordingborg Kommunes afgørelse af 12.02.2018. Se afgørelsen her Energinævnets afgørelse - fjernvarme til Ørslev.PDF

Afgørelsen betyder at Vordingborg Forsyning nu kan gå videre med projektet - hvilket vi vil gøre i starten af 2020.
Første step bliver en kontakt i starten af 2020 til alle potentielle kunder i Ørslev, hvor vi vil undersøge interessen for at få indlagt fjernvarme i de enkelte boliger mm.

Nye fjernvarmerør

Fjernvarme Ørslev 2020-2021

21.12.2020

Projektet er genoptaget og der er netop sendt nye breve ud til alle i Ørslev med et godt tilbud på gratis tilslutning af boliger og gratis stik til erhvervsejendomme. Til gengæld skal vi denne gang have en bindende tilmelding. Sidste frist for tilmelding er mandag den 15.02.2021.


24. november 2020

Meget tyder på at vi snart kan genoptage projektet. Der vil derfor inden så længe blive sendt ny information til alle grundejere i Ørslev.


Maj 2020

Desværre har vi ikke fået tilstrækkeligt med positive tilbagemeldinger til at vi kan starte projektet op som det ser ud lige nu.
Pr. 15.05.2020 har vi modtaget 116 positive tilbagemeldinger, og da vi skulle have haft mindst 300, for at kunne igangsætte projektet, er det desværre ikke nok lige pt..


Om det er corona-krisen, der har haft indflydelse på antallet af tilbagemeldinger vides ikke, men det er ikke utænkeligt. Alle har helt forståeligt haft rigeligt andet at tænke på end fjernvarme de sidste 3-4 måneder.


Men vi lader os ikke slå ud, så projekt ”Fjernvarme til Ørslev” bliver ikke ”skrottet”. I stedet for udsætter vi beslutningen til senere, hvor vi alle forhåbentlig ved lidt mere om hvad regeringens udspil på klimaområdet med ændrede afgifter på fossile brændstoffer og omstilling til grøn varme får af betydning.


Hvordan og hvornår projektet tages op igen er lidt usikkert, det skal først drøftes af bestyrelsen - men vi satser på efteråret 2020. Til den tid vil vi sende ny information og forhåbentlig bliver der også mulighed for at afvikle et informationsmøde - hvis div. corona-restriktioner tillader det.


Til dem af jer, der har meldt positivt tilbage, vil vi sige tusind tak for jeres tilkendegivelse, som vi vil tillade os at gemme indtil videre. Meld tilbage på kontakt@vordingborgforsyning.dk , hvis I ikke ønsker dette. Når projektet genoptages, vil vi tage kontakt til jer igen, for at høre om I fortsat er interesseret i at få fjernvarme. 

Opdateret PR. 16.12.2019

Vordingborg Kommunen har den 06.09.2019 modtaget Energiklagenævnets afgørelse vedr. sag om Vordingborg Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørslev.


Energiklagenævnet stadfæstede Vordingborg Kommunes afgørelse af 12.02.2018. Se afgørelsen her Energinævnets afgørelse - fjernvarme til Ørslev.PDF

Afgørelsen betyder at Vordingborg Forsyning nu kan gå videre med projektet - hvilket vi vil gøre i starten af 2020.
Første step bliver en kontakt i starten af 2020 til alle potentielle kunder i Ørslev, hvor vi vil undersøge interessen for at få indlagt fjernvarme i de enkelte boliger mm.

Nye fjernvarmerør