Selvbetjening Fejlmelding
Sådan fungerer kloakken

Sådan fungerer kloakken

Hvis din ejendom er tilsluttet forsyningens kloaknet, vil det spildevand du producerer, når du børster tænder, tager bad eller trækker ud i toilettet, løber via en ledning inde på din grund ud til Vordingborg Forsynings ledningsnet og herfra videre til et af vore 14 renseanlæg. I nogle tilfælde vil også regnvandet fra din ejendom blive ledt til vores ledninger.
Din ejendom kan være tilsluttet vores ledningsnet på flere måder. Hvis det kun er spildevand (dvs. kun spildevand fra toilet, bad, håndvaske og lign.) der løber til vores ledningsnet, så er din ejendom det der hedder spildevandskloakeret.  Læse mere om hvordan kloaksystemet kan være opbygget her.


Hvis vi modtager både spildevand inde fra huset og regnvand fra tage mm, så er din ejendom enten separatkloakeret (regn- og spildevand løber i hver sin ledning) eller fælleskloakeret (regn- og spildevand løber i samme ledning).


Drifts- og vedligeholdelsesmanualer - afløb - Byggeriets kvalitetskontrol

Alle afløbssystemer skal vedligeholdes

Selv om dit afløbssystem fungerer, kræver det alligevel jævnlig vedligeholdelse.


Her er et par gode råd:

  • Rens jævnligt alle vandlåse og gulvafløb
  • Tilse  og rens jævnligt pumper, højvandslukker m.v.
  • Rens dine tagrender hvert år efter løvfald
  • Rens sandfang i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
  • Løft dækslet på din rensebrønd en gang imellem, og se efter begyndende forstoppelse
  • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, kan det betyde fejl i afløbssystemet
  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Brug i stedet i affaldsposen
  • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet.
  • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer ud i afløbet.
Alle reparationer på dit afløbssystem, skal udføres af en autoriseret kloakmester.Hvis der er noget galt med afløbssystemet:

Ind imellem sker det, at afløbssystemet ikke fungerer. Her er et par gode råd om, hvad du så kan gøre.


Det lugter af kloak

Lugter der af kloak inde i huset, er der fejl på kloakken. Undersøg om der er vand i alle vandlåse i gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet, og fyld eventuelt efter.
Hjælper det ikke, skal vandlåse og gulvafløb måske renses. Lugter det stadig, kan der være defekter i dit afløbssystem. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester.


Vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask

Vandlåsen er ved at være stoppet. Du skal rense vandlåsen.


Vandet forsvinder langsomt fra wc

Det er tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Hvis du har en rensebrønd foran huset eller fx i nærheden af skellet, så løft dækslet og efterse brønden.


Er rensebrønden fuld af vand, kan forstoppelsen sidde i vores del af stikledningen (på den udvendige side af skellet) eller måske helt ude i selve kloakledningen. Kontakt os på telefon 55 35 37 00. Så kommer vi så hurtigt som muligt med en spulevogn og renser ledningen uden udgift for dig.


Er rensebrønden er tom, er forstoppelsen i din del af afløbssystemet. Kontakt et spulefirma, der kan rense din del af ledningssystemet.


Gentagne forstoppelser

Hvis du gentagne gange får forstoppelse bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader.
Hvis dit kloaksystem er i stykker, skal reparationen altid udføres af en autoriseret kloakmester.
Hvis du opdager rotter i dit kloaksystem, skal du kontakte Vordingborg Kommunes rottefænger.