Selvbetjening Fejlmelding
Nytilslutning og byggevand

Nytilslutning og byggevand

NYTILSLUTNING
Nytilslutninger (og ændringer) af vand skal følge vores retningslinjer, som er beskrevet i denne folder Retningslinier for installation og tilslutning - VAND


Skema til brug for ansøgning om nytilslutning af vand Ansøgning om vandtilslutning - Nr. 1357


BYGGEVANDSMÅLER
Ved behov for midlertidigt vand, skal der altid opsættes byggevandsmåler, uanset byggeriets størrelse.
Byggevandsmåleren opsættes på ejerens bekostning i henhold til gældende takstblad.


Vær opmærksom på at der skal betales depositum (skal være indbetalt før opsætning) samt leje (pr. påbegyndt måned – betales enten løbende eller efter nedtagning) og for det forbrugte vand i henhold til det gældende takstblad.


Depositummet tilbagebetales senest 14 dage efter nedtagning af byggevandsmåleren, fratrukket beløb til dækning af evt. skader og mangler.


Opkrævning af leje og forbrugt vand, afregnes særskilt.


Byggevandsmåleren – i form af en isoleret målerkasse med indbygget vandmåler, kontraventiler og mulighed for el-trisning af vandledning, udleveres/opsættes af Vordingborg Vand A/S, når ansøgning om midlertidigt byggevand er fremsendt og godkendt af Vandforsyningen og depositummet er indbetalt.


Alle byggevandstilslutninger skal forsynes med afspærringsventil.Alle ansøgningsskemaerne samlet i en fil:  Ansøgning byggevandsmåler A-B-C.


Byggevand målerkasse